جستجو


احکام طهارت | مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

  • 1967

پرسش 1:
احکام طهارت
شرح : با سلام لطفا به سوالا ت زير قسمت به قسمت جواب دهيد هرچند مقداري زخمت دارد ببخشيد يه مقداري وسواسم البته وسواسي که ريشه در ندانستن من دارد البته با مراجعه به رساله حل نشد وفکر مي کنم با جواب دادن قسمت به قسمت و مفصل حل بشه ممنونم خدا خيرتان دهد. در ضمن 24 سالمه و پسرم و نسبت به مسايل احکام حساسم الان در موارد زير زياد جانب احتياط و رعايت ميکنم که اسرافه 1)منظور از اينکه گفته ميشودبراي پاک شدن ادرا با آب کر يک مرتبه وقليل دو مرتبه چيه؟يعني اول عين نجاست برطرف بشه بعد دستور فوق رو انجام بديم؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
شستن محل ادرار با آب کر همان بار اول که ادرار برطرف مي شود پاک مي شود و لزومي ندارد شيلنگ را وا داريد و بعد دو باره آب بريزيد و با آب قليل وقتي عين بول برطرف شد يک مرتبه ديگر آب بريزيد کافيست. (1)
لطفا در ارتباط بعدي نام مرجع خود را ذکر کنيد .
پي نوشت ها :
1. امام خميني توضيح المسايل، م 66 و سوال از دفتر رهبري به شماره 7112467 .

پرسش 2:
دستشويي براي طهارت آلت يکبار آب شير رو باز کنيم وروي آلت بگيريم آيا عين نجاست برطرف ميشه؟ يا براي برطرف کردن کار ديگري بايد انجام بديم؟ البته بنده از استبرا که در رساله ها هست مطلعم وتا حدودي آن را انجام ميدهم نميدونم درست انجام مي دهم يا خير و روش کارم اينگونه هست که با انگشت از يک کم جلوتر ازمخرج مدفوع با انگشت تازير کيسه اسکروتوم وبيضه ها چندبار رو به جلوفشار وهول ميدم بعد با يک دست سر آلت رو مي گيرم وبا يک دست از اول تا آخر آلت مي کشم تا تماما خارج شود بعد هم سر آلت را دو سه مرتبه فشار مي دهم تا اگر چيزي مونده خارج بشه/ الف)حالا که اين کاررو انجام دادم يکبار شيلنگ رو روي سر آلت بگيرم نجاست برطرف شده ويکبار ديگر بگيرم کافي لست؟ ب) اگر بعد از اون کار استبرا گونه اي که در قسمت دو گفتم يکبارفقط آب قليل متل آفتابه بگيرم چي نجاست پاک ميشه اون وقت براي طهارت دو مرتبه ديگه بريزم درسته؟ ج) اگه وقتي براي مرتبه اول آب ميريزم براي از بين رفتن عين نجاست ازآبي که کف دستشويي ميريزه ترشحاتي به ما بپاشه چه حکمي داره درمورد قليل وکر جداگانه توضيح بفرماييد؟ د) اگه وقتي براي مرتبه اول آب مي ريزم براي از بين رفتن عين نجاست از آبي که کف دستشويي ترشحات اصابت نکنه، اما از آبي که به سر آلت ميريزيم به ما برسه چه حکمي داره؟ گ) اگه يک مرتبه با آب شير يا آفتابه قبل از نظافت توي کاشي مستراح بريزيم که ادرار نمونه اون وقت تمام ترشحات کف مستراح ديگه پاکه؟
پاسخ:

استبرا به نحوي كه شما انجام مي دهيد صحيح است و يك بار كه با شيلنگ آب بريزيد پاك مي شود و يك بار كافي است و اگر با آفتابه و با آب قليل آب بريزيد بعد از برطرف شدن عين بول يك بار ديگر آب بريزيد كافيست و ترشحاتي كه به لباس و به بدن شما ريخته مي شود چون يقين به نجاست آن ها نداريد جايي را نجس نمي كند؛ بدين معنا كه با ورپاش آب به لباس و بدن شك مي كنيد كه بدن و لباس شما نجس شده يا نجس نشده ؛ بايد پاك حساب كنيد و در فرضي كه كف مستراح با آب شسته شود و بعد آبي از آنجا ورپاش بشود پاك است. (1)
پي نوشت ها :
1. امام خميني، توضيح المسايل، م 66 و 72 و سوال از دفتر رهبري به شماره 7112467 .

پرسش 3:
روش نظافت مخرج مدفوع چگونه است؟من همزمان آب شيلنگ رو باز مي کنم وبادست مي شورم وقتي که چيزي از مدفع باقي نماندبعد چند مرتبه بايد آب بريزم با شيلنگ؟ بعد از از بين رفتن مدفوع اون وقت با آفتابه چندتا بريزم وهمزمان با دست تميز کنم تا طهارت صورت بگيره چون متل شير نيست که بعد از تميز شدن مستقيم آب آفتابه رو هدايت کنيم؟ ه)در اين حين آبي که روي دست ميريزه واز انگشتان جاري ميشه حکم آب کر رو داره اگه باشير انجام بشه؟ وپاکه؟ ع) اگه با آفتابه باشه چي آن آب پاکه؟
پاسخ:

همانطور كه مي شوييد درست است و نيازي نيست چند مرتبه آب بريزيد؛ بلكه با همان دفعه اول كه آب مي ريزيد و محل مدفوع تميز مي شود مخرج مدفوع و دست پاك مي شود و نيازي نيست چند بار آب بريزيد حتي با آب قليل و با آفتابه هم يكبار به طور مستمر آب بريزيد و بشوييد پاك مي شود و دست هم به همراه پاك شدن محل پاك مي شود و اگر قطراتي از غساله به بدن و لباس ايشان ورپاش بشود، پاك است. (1)
پي نوشت ها :
1. همان، م 67.
پرسش 4:
اينکه مي گويند براي ادرار با قليل دو مرتبه؟ براي مني نيز همين گونه است؟ مدفوع چطور؟
پاسخ:

شستشوي چيزي که با ادرار نجس شده با شستشوي محل ادرار فرق دارد. شستشوي محل ادرار را توضيح داديم، ولي اگر چيزي به وسيله ادرار نجس شده باشد، بايد بعد از برطرف شدن ادرار با آب قليل دو بار آب ريخته و شستشو شود؛ ولي با آب کر يک بار کافيست. (1)
و حکم شستن محل مدفوع را گفتيم و در شستن چيزي که با مني يا با مدفوع نجس شده است بعد از برطرف شدن مني يا مدفوع يک بار آب قليل ريخته شود پاک مي شود و با آب کر با همان شستن اول پاک مي شوند مثلا اگر دست با خون يا با مدفوع يا با مني نجس شده باشد، همين که زير شير آب شسته شود و عين نجاست که برطرف شد، پاک مي شود و نيازي نيست دو باره زير شير آب برده شود. (2)
پي نوشت ها :
1. امام خميني، توضيح المسايل، م 157.
2. همان، م 160 و 162 .
پرسش 5:
براي پاک شدن خون باقليل يکبار آب بريزيم که نجاست برطرف بشه پاکه؟ يا خير منظور از يک مرتبه اين است اول آنقدر آب بريزي که خون برطرف شه سپس يک مرتبه؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
همانطور که در پاسخ سوال قبلي گفتيم ، اگر بعد از برطرف شدن عين خون يک بار با آب قليل شسته شود پاک مي شود و اگر با آب کر شسته شود با همان بار اول بعد از برطرف شدن خون پاک مي شود .(1)
پي نوشت ها :
1 . همان، م 162.
پرسش 6:
راستي چه جور ميگن که به غير از بول يک مرتبه کافيه، ولي تو رساله ها نوشته برا ظرف سه مرتبه پر وخالي؟
پاسخ:

حکم شستن ظرف با ساير چيزها فرق مي کند و علتش اين است که دليل خاص داريم :
1- ظرف نجس، را با آب قليل، بايد سه مرتبه شست.
2- بلكه در كر و جارى هم احتياط سه مرتبه است، اگر چه ارجح در كر و جارى يك مرتبه است. (1)
ظرف نجس را به دو صورت با آب قليل مى‌توان شست:
1- سه مرتبه پر از آب شده و خالى شود.
2- سه مرتبه در آن مقدارى آب بريزند و هر دفعه فوراً با حركت دادن آن، آب را به جاى نجس برسانند و سپس خالى كنند. (2)
پي نوشت ها :
1 . همان مسأله 150.
2 . همان م 155.

پرسش 7:
اگه براي نظافتچيزي دو مرتبه يابيشتر نيازه بايد آب رو قطع ووصل کنيم يا نه يکسره بريزيم همين که تمام عضو رو در بر بگيره يک مرتبه وبه دنبال آن خود به خود مرتبه دوم و... حساب مي شه؟
پاسخ:

در مواردي که دو مرتبه بايد شسته شود، بايد دو بار جدا جدا آب ريخته شود . (1)
پي نوشت ها :
1. همان، م 150 و 155.
پرسش 8:
اگه قسمتي از فرش متلا با ادرا نجس شده مي خواهيم همون جا پاکش کنيم چگونه است؟ آيا مي شود آب شير رو همون جا بگيريم وبدون اينکه آبشو خارج کنيم پاک بشه؟ يا خير؟ با آب قليل چگونه مي شود پاک کنيم؟
پاسخ:
پرسشگر گرامي باسلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
تطهير با آب قليل
اگر بخواهند چيزى مانند لباس و فرش و مانند اينها كه به بول نجس شده است، با آب قليل آب بكشند بايد بعد از هر دفعه، فشار دهند تا غسال? آن بيرون آيد (و غساله آبى است كه معمولًا در وقت شستن و بعد از آن، از چيزى كه شسته مى‌شود خود بخود يا به وسيل? فشار مى‌ريزد).(1)
تطهير با آب كرّ و جارى‌
احتياط واجب در شستن با آب کر آن است كه فرش، لباس و مانند آن را، طورى فشار يا حركت داده شود كه آب داخل آن خارج شود.
بنا بر اين اگر مثلا فرشي نجس شده بخواهند با آب کر مانند آب شيلنگ بشويند، اگر شيلنگ را روي جايي که نجس شده نگه دارند و با دست يا با چيزي به طوري آن را فشار دهند که غساله اش بيرون بيايد يا غساله اش جابجا شود پاک مي شود. (2)
پي نوشت ها :
1. همان، م 160.
2. همان، مسأله 159. و سوال از دفتر رهبري به شماره 7112467 .

پرسش 9:
آيا لباسشويي هاي خانگي لباس نجس رو پاک مي کنه؟ کف و آبي که دور در و واشر لباسشويي ميمونه چه حکمي داره؟
پاسخ:

اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباس شويى به لباسها و هم? قسمت‌هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و خارج شود، محكوم به طهارت است.
اگر لباس ها پاک شده باشد کف و آبي که اطراف مي ماند پاک است؛ البته تشخيص پاک شدن و نشدن لباس ها به عهده خود مکلف است. (1)
پي نوشت ها :
1. امام خميني، استفتاات، ج 1، ص 119 ، س 327 از احکام طهارت.

منبع

اخبار تکنولوژی - اسکریپت - گنج یاب - فلزیاب - انجمن تخصصی وبمستران - دانلود موزیک - جستجوگر فارسی - فلزیاب گنج یاب - اسکریپت فارسی - دانلود اسکریپت - قالب وردپرس - افزونه وردپرس - تبلیغ در اینترنت - امید صمدبین