جستجو


  • 3313
خانم نیلوفر زاهدی زحمت کشیده و ضمن عرض تبریک به تمام دوستان طرز بافتن جوراب را برای من ارسال کرده اند. مطمئن هستم که به درد تمام شما خواهد خورد.

• طرز بافت جوراب رو فرشي : 1) 62تا 80 دانه سر مياندازيم بستگي به كلفتي يا نازكي نخ دارد .
يا بهتر است مچ پا را سانت بزنيد و طبق آن سر بياندازيد .
2) 18 رج بافته ( 4 سانتي متر كشباف ) 2تا رو2 تا زير ميبافيم . از اينجا شروع به بافتن مدل دلخواه مينمائيم
3) درهر 4 رج 8 دفعه ( 2تا كم ) ميكنيم
4) تا 64 دانه ادامه ميدهيم (به 24 يا 26) سانتي متر تا به پاشنه پا برسيم
5) بقيه دانه ها را يك جا كور ميكنيم .
* طرز بافتن جوراب روفرشي با دو ميل :
48 دانه سر بياندازيد درهر ميل 12 دانه و 5 سانت كشباف ببافيد بعد از 8 رج براي پاشنه پا از ميل يك و چهار هر كدام 9 دانه برداريد .
اين 18 دانه را 17 رج ببافيد يك رج رو يك رج زير . از 10 دانه اي كه باقيماده در هر ميل ( يك و چهار ) 5 دانه بياندازيد همزمان از كناره پاشنه پا در هر ميل 8 دانه اضافه كنيد در خانمه براي ادامه دورهاي دوم و پنجم و هشتم با 44 دانه مدل را ادامه دهيد
بعد از 17 سانت درازاي جوراب را از وسط پاشنه ا ندازه و كور كردن نوك جوراب را شروع كنيد
و به ترتيب در ميل ها تقسيم كنيد .
ميلهاي 1و 2 هر كدام 10 دانه 2و4 هر كدام 12 دانه . كم كردن دانه ها را شرووع ميكنيد . كار بطول 5/3 سانتي متر از حاشيه تمام ميشود نخ ها را بچينيد و كف جوراب را بدوزيد .

پی نوشت: نیلوفر جان ضمن تبریک شب یلدابه دوستان میگویند:

1 آن دسته خانم های عزيزي كه تازه كار هستند بايد بدانند با تمرين ميتوانند به هدف دلخواه برسند .
2 – اين مدل با چهار ميل بافته ميشود كه ميل هاي مخصوص هست
3- براي بافتن پاشنه پا : ميل ها را دو به دو ( بصورت مستطيل در مقابل خود بگيريد 1و2 و 3 و 4 )
از ميل يك و چهار هر كدام 9 دانه بر داريد (كه ميشود 18 دانه) اينها را 17 بار ببافيد يكي از رو يكي از زير
از 10 دانه باقيمانده در هر ميل (ميل شماره يك و ميل شماره چهار ) 5 دانه بياندازيد و هم زمان از هر دو طرف پاشنه پا در هر ميل 8 دانه اضاقه كنيد و براي ادامه دررج هاي دوم و پنجم و هشتم با 44 دانه مدل را ادامه دهيد
بعد از 17 سانت درازاي جوراب را از وسط پاشنه اندازه بگيريد و كور كنيد .

منبع

اخبار تکنولوژی - اسکریپت - گنج یاب - فلزیاب - انجمن تخصصی وبمستران - دانلود موزیک - جستجوگر فارسی - فلزیاب گنج یاب - اسکریپت فارسی - دانلود اسکریپت - قالب وردپرس - افزونه وردپرس - تبلیغ در اینترنت - امید صمدبین