جستجو


اخبار دانشگاه - کنکور

  • 1938
استخدام مدیر فروش در شرکت Lenovo

استخدام مدیر فروش در شرکت Lenovo

Lenovoاﺳﺘﺨﺪام می کند : ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش (ﺧﺎﻧﻢ) ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر: ﺗﻤﺎم وﻗﺖ (ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ) ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره...

منبع

اخبار تکنولوژی - اسکریپت - گنج یاب - فلزیاب - انجمن تخصصی وبمستران - دانلود موزیک - جستجوگر فارسی - فلزیاب گنج یاب - اسکریپت فارسی - دانلود اسکریپت - قالب وردپرس - افزونه وردپرس - تبلیغ در اینترنت - امید صمدبین